Depo

Publikuar nga fationa from Tiranë 709

Detajet e reklamës

Me nje projekt unik ne depo dhe me pervoje ne manaxhimin dhe projektimin e tyre, Kontakt sjell cilesine e ambienteve ndihmese per banim. Me nje pershtatje te shkelqyer te terrenit, ndertesa shfrytezon pjerresine per te lehtesuar perdorimin e hapesirave.

Reklamë

h-tech.al

Reklamo tani ne unekerkoj.al Dergo Mail

Kërko